Πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν πρωτοεμφανίστηκε και στην Ελλάδα το οικολογικό κίνημα, με την «οικολογική εφημερίδα» και την «πράσινη οικολογική κίνηση», είχε αντιμετωπίσει τον χλευασμό και την ειρωνεία, ιδιαίτερα από την Αριστερά. | Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπίας