ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

1985

«Όμως εγώ σ’ αφουγκράστηκα σαν λεξούλα ενός Άγνωστου κι όχι σαν μέρος του Λόγου τους και του δικού τους Πόστου».

Μέσα στο αυξανόμενο χάος της σημερινής κοινωνικής συγκρότησης, αρχίζουν και στην χώρα μας να εμφανίζονται τα πρώτα σημεία ενός καινούριου-για μας- ιδεολογικού και πρακτικού ρεύματος, στα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Είναι ένα ρεύμα, που δεν έχει μορφοποιηθεί συγκεκριμένα, μα που σιγά-σιγά διαφαίνονται μερικές βασικές αξονικές του. Είναι το Εναλλακτικό Ρεύμα.