Σύννεφα μαύρα κοράκου χρώμα
πνίξαν τις πόλεις μας
και τα χωριά
μα η οικολογία έρχεται τώρα
για να τα κάνει όλα καθαρά

Παραγωγή θα είναι ντόπια
δίχως βενζίνες καύσιμα ορυκτά
και με την άμεση δημοκρατία
θα προστατεύουμε ζώα φυτά

Τεχνολογίες ήπιες θα υπάρχουν
με ήλιο αέρα και νερά
και την κοινωνική αλληλεγγύη
θα την εζούμε όλοι καθαρά

Και την ανάπτυξη έχουμε γράψει
στα παπούτσια μας τα παλιά
και τις εκμεταλλευτικές τις σχέσεις
όλες τις βγάζουμε απ’ την καρδιά

Την απληστία ,το φόβο τις διακρίσεις
τα διώχνουμε εμείς όλα μακριά
και χίλια διαφορετικά λουλούδια
ν ανθίζουνε παντού και τοπικά

Θα ‘ρθουν καιροί ,καιροί ευτυχισμένοι
σκλάβοι δε θα ναι άλλο οι λαοί
κι όλοι θα ζούμε πια αδελφωμένοι
σε μια ελεύθερη οικολογική ζωή


Θα ‘ρθουν καιροί ,καιροί ευτυχισμένοι
σκλάβοι δε θα ναι άλλο οι λαοί
κι όλοι θα ζούμε πια αδελφωμένοι
σε μια ελεύθερη κοινοτική ζωή


Τώρα χτίζουμε γέφυρες