Η Αρπαγή της Περσεφόνης στον Άδη και η Άνοδός της.
Εξάρτηση και Απεξάρτηση μέσα από Θεατρικό δρώμενο.

Γιώργης Α. Οικονομόπουλος
Ιατρός φαρμακευτικών εξαρτήσεων

Σαν Ιατρός, εδώ και 25 χρόνια, ειδικευόμενος – τότε – στη Νευρολογία-Ψυχιατρική, ξεκίνησα τη συμπαράσταση σε απεξαρτήσεις από Ηρωίνη και ψυχοφάρμακα, επιλογή, που ήταν αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνάς μου στα παράνομα ψυχότροπα. Από την εμπειρία, σύντομα φάνηκε πως η απεξάρτηση εμποδίζεται από τις πιέσεις και τις απαγορεύσεις, που επιπλέον ενισχύουν και τις υποτροπές. Αντίθετα, ο θεραπευτικός προσανατολισμός, που αποδείχτηκε επιτυχής, φάνηκε να είναι εκείνος, που ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την αυτοδυναμία μέσα από διαδικασίες πρωτοβουλίας, αυτοπειθαρχίας και Δημιουργίας. Ειδικά οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες: μουσική, ζωγραφική, γράψιμο, μικρογλυπτική και θέατρο, αποδείχτηκαν σημαντικοί παράγοντες για την οικοδόμηση μιας ικανοποιητικής ιδέας του εαυτού στους απεξαρτούμενους.