Ολόκληρη η ομιλία του Γιώργη Α. Οικονομόπουλου, «Εισαγωγή για μία Φυσική Φιλοσοφία - από τον Ηράκλειτο στα Κβάντα»
στο Φιλοσοφικό Αθήναιο «Εκατηβόλος» (Αριστοτέλους 36, 1ος όροφος, Αθήνα) το Σάββατο 24 Νοεμβρίου «2012».